Privacyverklaring

Foto Semeins, gevestigd aan Voorstad 36 4001LT Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevenszoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fotosemeins.nl
Voorstad 36 4001 LT Tiel
0344-632554

Pieter Semeins is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto Semeins. Hij is te bereiken via service@fotosemeins.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foto Semeins verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@fotosemeins.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw gegevens om u als kopende partij optimaal van dienst te zijn. Hiervoor gebruiken we gegevens die we van u hebben ontvangen, maar ook geanonimiseerde gegevens die we zelf hebben verzameld. Denk bijvoorbeeld aan het surfgedrag bij een bezoek aan onze website. Wij zien deze data enkel terug in segmenten en kunnen deze gegevens niet herleiden naar u als persoon. Hieronder een opsomming voor welk doeleinde we uw gegevens gebruiken:

 • Bestellen
  We hebben uw persoons- en betaalgegevens nodig om een bestelling af te kunnen ronden en gereed te maken voor verzending. Bij sommige betaalmethoden (bijvoorbeeld creditcard of achteraf betalen) kan er door de uitvoerende betaaldienst een fraudecheck of kredietwaardigheid controle worden uitgevoerd.
 • Bezorgen
  Zonder uw adresgegevens, komt het pakketje niet aan.
 • Account
  We bewaren uw gegevens ook voor u; met een account gaat shoppen makkelijker en sneller.
 • Klantenservice
  Voor een vlot contact met onze klantenservice zijn uw persoons- en ordergegevens onmisbaar. Als u chat met onze klantenservice kunnen zij dankzij een cookie bovendien precies zien op welke webpagina u zich bevindt. Zo kunnen ze u nog sneller helpen.
 • After Sales (reparatie, garantie, e.d.)
  Met uw persoons- en contactgegevens kunnen we u snel helpen als er onverhoopt iets niet goed met het door ons geleverde product.
 • Gepersonaliseerde advertenties
  Samen met advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen we uw surf-, zoek- en koopgedrag (m.b.v. cookies). Zo kunnen we u passende en relevante aanbiedingen doen.
 • Nieuwsbrieven
  Met uw emailadres en orderhistorie kunnen we (gesegmenteerde) nieuwsbrieven versturen. U meldt zich expliciet aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief en kunt ook zelf aangeven als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
 • Verbetering dienstverlening
  We willen u graag een optimale shopervaring bieden. Daarvoor houden we bij hoe bezoekers zich bewegen op onze website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en analyseren we, zodat we precies weten op welke punten we onze shop nog kunnen verbeteren.
 • Fraude
  Helaas wordt er soms fraude gepleegd. Of een poging daartoe. Als de overheid daarom vraagt, zullen wij altijd meewerken en uw gegevens overdragen aan de desbetreffende overheidsinstantie.

Verwerkingsovereenkomsten met derden

Om onze site optimaal te kunnen gebruiken en bovengenoemde diensten goed te kunnen uitvoeren, werken wij samen met diverse partijen. 

Met al deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld waarin staat hoe uw klantdata wordt gewaarborgd of gecontroleerd dat deze waarborging is opgenomen in hun privacy policy. 

Dit betreft partijen zoals Google en Facebook, maar ook bezorgdiensten en de organisaties die voor ons automatiserings- en internetdiensten verlenen en onderhouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoons-, betaal- en ordergegevens moeten we van de Belastingdienst zeven jaar bewaren. Daarna kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen.

Daar zullen wij altijd gehoor aan geven. Zonder zulk een verzoek blijven we uw gegevens veilig bewaren. Wij verkopen complexe producten en willen u ook van dienst kunnen zijn als uw product na de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar defect gaat. Anonieme gegevens van bezoekers en klanten bewaren we om te kunnen gebruiken voor interne rapportages en analyses. De uitkomsten daarvan hebben we nodig om een zo hoog mogelijke servicegraad te behalen én te behouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Semeins verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foto Semeins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foto Semeins gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Foto Semeins gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al gennnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto Semeins en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@fotosemeins.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Foto Semeins wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto Semeins neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@fotosemeins.nl

Hoe verwijder je cookies?

Wilt u meer informatie over het verwijderen van of het uitschakelen van cookies op uw computer, tablet of smartphone, dan raden we u aan om daarvoor de helpsectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op deze webpagina met instructies en richtlijnen om in de meeste moderne en gangbare browsers, cookies uit te schakelen.